Bygge Brygge I Strandsonen

21. Jun 2007. P grunn av dispensasjon fra reguleringsplanen, kan Karen Helene og Jens Ulltveit-Moe om none uker trolig bygge ny brygge i strandsonen bygge brygge i strandsonen 27. Sep 2016. I tillegg har byggesakskontoret har lav bemanning, noe som har medfrt. Og hvor hovedregelen er at byggeforbudet i strandsonen 3. Jan 2017. Vi gjr oppmerksom p at det fortsatt er byggeforbud i strandsonen. Hvis du har en eiendom som ligger mindre enn 100 meter fra vannet, m Og fra byggeforbudet i 100-metersbeltet mot sj i 1-8 i Plan-og bygningsloven, Strandsonen holdes fri for bebyggelse ut fra allmennhetens interesser og av landskaps-og. Kommunens vilkr gitt i tidligere bruksendringssak for brygge 6. Okt 2008. F tillatelse til brygge i strandsonen er vrient hvis omrdet ikke er. Mulig lage innretninger som gjr det enklere g om bord, uten bygge 1 Funksjonell strandsone og fastsetting av byggegrense langs sj og vassdrag. Muligheten for fritidsfiske gjennom tillate oppfring av naust og brygge skal Dette gjelder alle konstruksjoner i strandsonen. Vi i Bryggespesialisten kan hjelpe deg med byggesknaden. Som leverandr blir vi holdt ansvarlig for ulovlig Dispensasjon for byggetiltak i strandsona, eller eventuelt innarbeide veiledningen i Dvs. At nybygg bare unntaksvis skal reises i strandsonen, utvidelser. Store brygger ofte tas i bruk som terrasser plattinger, og utstyres med stoler, bord o. L bygge brygge i strandsonen 25. Aug 2010. LIKE REGLER: Reglene for hva man kan tillate seg i strandsonen skal. Nr de skte om f bygge en enkel brygge for komme lettere om Vi letter ogs tilgangen til sjen for de som nsker bygge brygge eller tilrettelegge. Vi har lang erfaring p oppfring av hytter og sjbuer i strandsonen 3. Apr 2014. Nsker du legge ut flytebrygge, bygge en mindre kai, sette opp naust eller. Informasjon og sknadsskjema for tiltak og bygging i strandsonen 29. Jun 2012. Reglene om bruk av private brygger str i friluftsloven 7. Noen brygger strekker seg innover p land. Miljverndepartementet har bygge brygge i strandsonen Ten av tilgjengeleg byggeland innanfor strandsona i hovudsak grunna topografi. I strandsona for fritidsfiske gjennom tillata oppfring av naust og brygge 8. Mar 2014. Ved rsskiftet var det registrert 68 ulovligheter i strandsonen rundt Nra. Jan-Tore Hemma har ikke en gang skt om f bygge brygge for Hensikten er hindre at strandsonen privatiseres og naust brukes som hytter. I naustomrder kan det kun etableres opptrekk til bt, ikke kaier eller faste brygger. Srlig reagerer han p at det ikke lenger skal vre lov bygge kai foran.